Općina Banovići u saradnji sa Investicijskom fonacijom „IMPAKT“ upriličila je prezntaciju o učešću u programu YEP inkubator poslovnih ideja, sa ciljem da se potencijalni aplikanti informišu o učešću u projekat, mogućnostima i načinu apliciranja.

Projekat zapošljavanja mladih omogućit će svim pravnim i fizičkim licima savjetodavnu i finansijsku pomoć prilikom osnivanja novog obrta, privrednog društva ili dodatne djelatnosti.

Pravo učešća u inkubatoru poslovnih ideja imaju sva fizička i pravna lica sa prijavljenim mjestom boravka na području općine Banovići. Kreiranje poslovnog plana i poslovnog modula predstavlja uslov koji je potrebno ispuniti kako bi učestvovali u javnom pozivu.

Lica koja sa prijavom urade poslovni plan prezentovat će pred komisijom, koja će odlučiti kojih 5 najboljih ideja će dobiti novčanu podršku odnosno refundaciju od 5000 KM.

Nakon odluke o najboljim idejama od strane komisije održat će se obuka u trajanju od mjesec dana.

Javni poziv ostaje otvoren do 24.07.2020.godine, do kada sva pravna i fizička lica mogu aplicirati i biti potencijalni učesnici YEP inkubatora poslovnih ideja koji donosi niz stručnih, savjetodavnih i finansijskih prednosti.

LINK: Javni poziv za YEP inkubator poslovnih ideja