Tri mjeseca trajali su radovi na realizaciji III faze proejkta Trg žrtava Srebrenica u Banovićima čime je zvanično okončano urednje gradskog prostora površine od hiljadu metara. Treća faza projekta implementirana je u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša kroz projekat energetske efikasnosti i zaštite okoliša.

–Mi smo kroz projekat energetske efikasnosti i zaštite okoliša uspješno implementirali projekat koji je podrazumijevao uređenje preostalog dijela gradske šetnice sa svim pratećim sadržajima. Izgradili smo energetski efikasnu rasvjetu, zamijenili smo oko 100 metara toplovodnog cjevovoda, gdje smo imali puno kvarova i velike gubitke, te završili rekonstrukciju kanalizacione mreže i sistem odvodnje površinskih voda, kazao je Amir Mrkonjić, pomoćnik Općinskog načelnika. Uređenje ovog prostora koštalo je oko 300 hiljada konvertibilnih maraka.

Prethodno je kroz prve dvije faze ovog projekta uređeno 2800 metara prostora u centru grada, te Banovići sada imaju prostran gradski trg po uzoru na svjetske metropole koji krase energetski efikasne svjetiljke a i bolje komunalno uređenje.

Privodi se kraju još pet infrastrukturnih projekata na području Banovića a neki od njih će biti završeni do kraja ove godine. –Projekat izgradnje rezervoara zapremine 100 kubika u mjesnoj zajednici Brezovača kojim ćemo bitno poboljšati pretpostavke za poboljšanje vodosnabdijevanja u ovoj mjesnoj zajednici, projekat sanacije deformacije lokalnog puta Dijaci gdje je klizište ugrozilo jednu putnu komunikaciju i projekat izgradnje javne rasvjete u naselju Hrvati planiramo završiti do kraja ove godine, kazao je Mrkonjić. On je dodao  da dva projekta na kojima se trenutno radi neće biti završena do kraja ove godine zbog obima poslova, a riječ je o projektima regulacije Radinskog potoka u centru grada i detaljnih hidrogeoloških istražnih radova za obezbjeđenje dodatnih količina vode za područje grada. Završetak ovih projekata planira je početkom naredne godine ukoliko sve bude teklo prema predviđenoj dinamici.

Pored ovog projekta u Banovićima je u toku i implementacija projekta izgradnje kružnog toka koji implementira Direkcija cesta Tuzlanskog kantona.