Općina Banovići na čijem je čelu načelnik Midhat Husić aktivno provodi zacrtane ciljeve kada je u pitanja implemetacija projekata iz oblasti putne infrastrukture u koju se u ovoj godini iz Budžeta planira uložiti milion konvertibilnih maraka.

Danas je aktivno radilište u mjesnoj zajednici Omazići u okviru kojeg se vrši implementacija projekta rekonstrukcije i asfaltiranja puta u podružnicama Durakovići i Beširovići.

„Danas završavamo asfaltiranje dvije dionice puta u mjesnoj zajednici Omazići u dužini oko 1100 metara čija je ukupna vrijednost 160.000 konvertibilnih maraka. Ovo je nastavak implmentacije kapitalnih projekata koje smo planirali završiti u toku ove godine, a ukupno ćemo izgraditi oko sedam kilometara puteva na području cijele općine“, kazao je načelnik Husić.

Mjesna zajednica Omazići sa danas asfaltiranim dionicama u naseljima Durakovići i Beširovići ima ukupno 7,5 kilometara asfaltnih puteva i sada se slobodno može reći da ima dobro uređenu putnu infrstrukturu.  „Ovaj put koji prolazi krzo Durakoviće, Sikiće i Beširoviće povezao je tri mjesne podružnice i time su stvoreni bolji uslovi za život mještana. Radost na licima mještana je vidljiva na njihovim licima, cijeli dan su pomagali ovim radnicima u realizaciji ovog projekta“, kazao je predsjednik mjesne zajednice Omazići Miralem Gutić.

Za mještane podružnica Durakovići i Beširovići ovaj asfalt ima najveći značaj. „Zahvaljujući  Općini, Općinskom načelniku i svim strukturama mi smo danas napokon dobili asfalt i današnji dan trebamo proglasiti danom mjesne zajedenice. Naša djeca su po blatu i makadamu išla u školu kilometar i evo danas je kraj tom blatu i makadamu. Ovo je i dokaz da mladi ljudi trebaju da preuzmu ovo društvo jer sve je ovo realizovano upravo zahvaljujući mladom čovjeku, našem Načelniku“, kazao je mještanin Izudin Šišić. Do sada nam ni smećara nije mogla doći ali evo sutra ili prekosuta može jer su i sve komšije spremne potpisati ugovor za odvoz smeća sa JP “Komunalno“ d.o.o. Banovići, dodao je Šišić.

Ovo znači da se realizacijom jednog projekta stvaraju bolji uslovi za cjelokupan život mještana, pa tako će od sutra mještani uz pomoć ovog projekta moći unaprijediti i komunalnu higijenu u svojoj mjesnoj zajednici.