Općinski načelnik Midhat Husić danas je potpisao ugovore sa korisnicima novčanih sredstava namjenjenih  za sanaciju oštećenih stambenih objekata prilikom prirodne nesreće koja je pogodila područje opštine Banovići tokom 2014. godine.

Ugovori su  potpisani  sa 63 korisnika koji su po procjenama Komisije koja je aplikacije bodovala u skladu sa važećim zakonskim pravilnicima i programima, a nakon žalbenog roka, ostvarila pravo na novčanu podršku za saniranje posljedica poplave. Ukupan iznos koji je obezbjedila Općina Banovići iz sredstava posebne namjene i Federalnog štaba Civilne zaštite je 119 hiljada konvertibilnih maraka.

-Sredstva smo obezbjedili još 2015. godine kada smo u skladu sa pravilima bili u obavezi da riješimo prioritete, što je u ovom slučaju bilo obezbjeđenje krova nad glavom za porodice koje su ostale bez domova. To smo riješili kupovinom ili izgradnjom stambenih jedinica još prošle godine i evo preostali dio sredstava smo podijelili onima koji su opet u skladu sa pravili ostvarili pravo na to, kazao je načelnik Midhat Husić.

Javni konkurs za raspodjelu novčanih sredstava za pomoć u izgradnji i sanaciji stambenih objekata lica čiji su stambeni objekti uništeni ili oštećeni djelovanjem klizišta i poplava tokom prirodne nesreće proglašene 15. maja 2014. raspisan je 10. maja 2016. a Konačna lista korisnika je objavljena 22. novembra 2016.

Na osnovu Programa zbrinjavanja građana i pomoći u obnovi i i izgradnji stambenih zgrada ugroženih klizištima i poplavama u vrijeme prirodne nesreće,  Pravilnika o bližim kriterijima, postupcima i dokumentaciji neophodnoj za ostavarivanje prava na pomoć u obnovi i izgradnji stambenih jedinica i stambenih objekata ugroženih poplavama i klizištima u vrijeme prirodne nesreće donesenim od strane Općinskog načelnika, te Javnog konkursa raspisanog od strane Općinskog načelnika 10. maja 2016. Komisija je utvrdila Konačnu listu korisnika. Korisnicima su dodjeljena sredstva u rasponu od 170 konvertibilne marke do 7 hiljada konvertibilnih maraka. Tako je najveći iznos oodobren:Osmanu Vrbiću i Ibrahimu Salihoviću iz Banovići Sela, čiji su iznosi oštečenja prema procjenama Komisije iznosili 20 hiljada konvertibilnih maraka.