Danas je održan drugi radni sastanak predstavnika firme ENOVA sa članovima tri sektorske  radne grupe koji će aktivno učestvovati u procesu izrade strategije razvoja Općine Banovići zajedno sa članovima Koordinacionog tima za izradu iste.

Sastanci su održani sa članovima Radne grupe za izradu lokalnog ekonomskog razvoja, Radne grupe za izradu plana unapređenja zaštite okoliša i Radne grupe za izradu plana društvenog razvoja. Ove tri sektorske grupe određene su kao prioritetne oblasti koje trebaju da čine suštinu strateškog razvoja opštine Banovići u narednih deset godina koje će biti obuhvaćene izradom strategije. Na današnjem sastanku locirani su problemi u svm sektorskim oblastima na osnovu kojih će se odrediti strateški pravci djelovanja, prilike i mogućnosti razvoja opštine u narednih deset godina.

Prema prvim utiscima članova Radnih grupa, današnji sastanci su bili učinkoviti a zaključci koji će proizaći odrait će realno trenutno stanje u sektorrskim oblastimm sa jasnim strateškim ciljevima.