Općinsko vijeće – Na dnevnom redu rasprava o budžetu za narednu godinu

VI STE OVDJE://Općinsko vijeće – Na dnevnom redu rasprava o budžetu za narednu godinu

Općinsko vijeće – Na dnevnom redu rasprava o budžetu za narednu godinu

U skladu sa Poslovnikom o radu i Zaključkom Kolegija zakazana je 22. redovna sjednica koja će se održati u četvrtak 27.12.2018. godine. Na sjednici će se razmatrati dvanaest tačaka dnevnog reda i to kako slijedi:

 1. Prijedlog budžeta Općine Banovići za 2019. godinu,
 2. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta Općine Banovići za 2019. godinu,
 3. Prijedlog programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu,
 4. Prijedlog odluke o davanju na korištenje objekta „Sportska dvorana“ sa pripadajućim zemljištem javnoj ustanovi „Sportsko kulturni centar“ Banovići,
 5. Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije u MZ Podgorje lokalitet „Bagremik“ u Banovićima,
 6. Prijedlog odluke o usvajanju plana parcelacije (promjena oblika, dimenzije i površine građevinske parcele K.Č. broj: 599/111 KO Banovići),
 7. Prijedlog odluke o promjeni statusa nepokretnosti – put,
 8. Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog konkursa – licitacije na lokalitetu „Zona B“,
 9. Prijedlog odluke o potvrđivanju rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta,
 10. Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za vođenje pregovora sa reprezentativnim sindikatom javnih preduzeća čiji je osnivač Općina Banovići,
 11. Informacija o stanju šehidskih obilježja na području opštine Banovići,
 12. Informacija o izvršenim aktivnostima na deminiranju, obilježavanju rizičnih površina od mina i uklanjanju NUS-a na području opštine Banovići u toku 2018. godine.
2018-12-25T13:04:48+00:0025/12/2018|Kategorije: Vijesti|

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045