PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045

VIJESTI, OBAVJEŠTENJA I AKTUELNOSTI

Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda u MZ Banovići Selo – Selo II

17/08/2017|Kategorije: Vijesti|Oznake: , |

U okviru obezbjeđenja dodatnih količina pitke vode u Banovići Selu - Selo II, općina Banovići [...]

Izmjena unutrašnjeg plašta dimnjaka toplane

17/08/2017|Kategorije: Vijesti|Oznake: , , , |

U okviru priprema sistema daljinskog grijanja grada Banovića ovih dana na području općine Banovići JP [...]

Program obilježavanja dana općine Banovići 2017

16/08/2017|Kategorije: Vijesti|Oznake: |

Komisija za obilježavanje značajnih datuma i događaja imenovana od strane Općinskog vijeća Banovići sačinila je [...]

Uspješna saradnja sa Američkom ambasadom u BiH

24/07/2017|Kategorije: Vijesti|

Općina Banovići u saradnji sa Američkom ambasadom u BiH realizuje značajne projekte na području ove [...]

Asfaltirana dionica puta u Banovići Selu

20/07/2017|Kategorije: Vijesti|

Realizacija infrastrukturnih projekata na području opštine Banovići ubrzano se implemntira uz pomoć povoljnih vremenskih uslova. [...]

Svečano otvoren kružni tok

18/07/2017|Kategorije: Vijesti|

Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona kao nosioc projekta danas je u Banovićima svečano pustila u [...]