Općinsko vijeće Banovići, dana 19.07.2019. godine donijelo je Odluku o poništenju Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Banovići i Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Banovići koja stupa na snagu danom donošenja. U prilogu je dostupna kompletna Odluka.

Prilog: Odluka o poništenju Odluke i Javnog oglasa za imenovanje člana OIK Banovići