Project Description

Izletište Mačkovac udaljeno je 5 km od centra grada. Smješteno je na lokaciji prema izletištu Zlača i vrhu Konjuha uzvodno uz rijeku Oskova. Izletište se nalazi na granici sa općinom Živinice i poznato je po najposjećenijim prvomajskim praznicima u Tuzlanskom kantonu i šire. Uređeno je po prosječnim turističkim standardima, posjeduje dobre infrastrukturne prateće sadržaje, 15 stolova, 5 kamina, te 3 česme. Sportsko rekreativni centar Mačkovac posjeduje terene za košarku, odbojku i nogomet i to sa uređenim tribinama. Ovaj sportsko rekreativni centar pogodan je i za noćne turnire jer je osvjetljen i pruža dodatni užitak za sportske događaje noću.

Na izletišru postoje i smještajni kapaciteti u restoranu „ Brana “ koji nudi i bogat izbor jela i pića. Restoran posjeduje  i ljetnu baštu i bilijar salu.

Kako je izletište smješteno uz rijeku Oskova, tako postoje i dobri uslovi za razvoj ribolova jer je  rijeka  bogata različitim vrstama ribe, a naročito potočnom pastrmkom i mladicom. Pored toga ovo područje je pogodno i za lov i spada u brdska lovišta.  Lovna površina revira je oko 98% od ukupne površine i uglavnom je obrasla bogatom prizemnom šumskom vegetacijom .Ne lovna površina je oko 2% i čine je komunikacije, poslovni objekti šumarstva, turistički i drugi objekti. Bogata vegetacija i slivno područje sa vodama u toku cijele godine obezbjeđuju dovoljno hrane i vode za divljač.