Project Description

Općina Banovići posjeduje perspektivne prirodne potencijale čiju okosnicu čine padine planine Konjuh, atraktivne turističke destinacije, bogate netaknutom prirodom, čistim zrakom, prelijepim vodenim kaskadama, prirodnim i vještačkimj jezerima i bogatstvom flore i faune. Resurski kojima raspolažu Banovići su neiskorišteni, te predstavljaju dobru osnovu za razvoj različitih oblika turizma.
Sportsko rekreativni centri Zlača i Mačkovac, izletišta Zlača, Zobik Mačkova, lovni riviri Konjuha, planinski dom Varda, jezera Ramićko i Breštica, rijeke Velika i Mala Zlača, Oskova, Litva,turistička uskotračna pruga, turistički voz Ćiro, nekropole steka Božićka Banovića po kojim su Banovići dobili ime, te planinske staze i šetnice, samo su dio turističke ponude značajne za Banoviće, Tuzlanski kanton i šire područje, koja će zadovoljiti raznovrsne potrebe.