Project Description

U Banovićima možete osjetiti jedinstven osjećaj vožnje turističkim vozom Ćirom.  Ćiro je počeo sa turističkim vožnjama na relaciji Banovići-Turija, a projekat izgradnje pruge je u pripremi i uskoro će se svi zaljubljenici željeznici uskotračnom prugom i Ćirom moći provozati do vrha planine Konjuh.

Posebnu draž ovoj vožnji daje činjenica da voz Ćiro ide maksimalno 35 km/h te da pruga po kojoj će se obavljati turističke vožnje prolazi kroz netaknute prirodne predjele u kojima turisti mogu uživati u čistom vazduhu i šumskom krajoliku. U prvoj fazi je planirano da pruga  ide na lokaciji Banovići- Mačkovac-Zlaća, a druga faza bi podrazumijevala da se trasa pruge nastavi do samog srca planine Konjuh, tačnije do Zobika.

Projekat „Turistička uskotračna pruga  sa Muzejom rudarstva i željeznice Banovići“ prvi je projekat ovakve vrste u Bosni i Hercegovini, a po ugledu na slične turističke destinacije širom Evrope i svijeta, koje su sve popularnije na turističkim kartama. Turistička pruga će se uklopiti u već postojeću industrijsku prugu kojom se prevozi ugalj. Ova ideja stara je više od  jedne decenije, a namjera Općinskih vlasti i RMU Banovići je da se iskoriste postojeći kapaciteti i resursi, kako za razvoj turizma tako i za naučno-istraživački rad. Radovi na izgradnji trase puta već su počeli i turističkim vozom već do sada su se provozale hiljade prezadovoljnih turista.

U sklopu ovog projekta planirana je izrada Muzeja rudarstva i željeznice, čime će se dati prilika industrijskom turizmu i arhitektima da studenti i đaci svih okolnih država na jednom mjestu mogu sagledati razvoj „škole površinske eksploatacije jedinstvene u svijetu“, kako je već odavno zovu uvaženi profesori iz ove oblasti.
Turistički vozom „Ćiro“, čije je pravo ime Mađarica 55-99 radila za potrebe Rudnika (prevoz uglja), od 1975-2007 godine bila je smještena u parku u Banovićima kao muzejski eksponat. Izbačen je  iz upotrebe jer nije bio u tehnički ispravnom stanju, te izvršena obnova lokomotive krajem 2008 godine uporedo sa dva vagona sa namjerom turističke vožnje. Jedan vagon može primiti oko 40-tak turista.