Dana 03.07.2018. godine Općinski načelnik Midhat Husić u prostorijama općine Banovići potpisao je četiri ugovora o javnoj nabavci radova za realizaciju značajnih infrastrukturnih projekata sa izvođačima radova koji su nakon provednih postupaka javnih nabavki dali najpovoljnije ponude.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 551.789 KM sa PDV-om.

Radi se o ugovorima za sljedeće infrastrukturne projekte koji bi se, ukoliko se radovi budu odvijali planiranom dinamikom trebali realizovati najdalje u roku do 160 dana od dana uvođenja izvođača u posao:

  • Izvođenja radova na izgradnji distributivne vodovodne mreže u MZ Brezovača, gdje je izvođač radova „GPP Banovići“,
  • Izvođenje radova na zahvatanju dodatnih količina vode u području Velika Zlača za potrebe gradskog rezervoara, gdje je izvođač radova „Gradnja 1“ Tešanj,
  • Rekonstrukcija i dogradnja vodovoda u naselju Selo II, MZ Banovići Selo (II faza), i
  • Rekonstrukcija i dogradanja vodovoda u MZ Tulovići.

Izvođač radova u oba projekta – Konzorcij „ŠF Inženjering“ Tuzla i „Hidromont“ Srebrenik.