Služba za planiranje, razvoj i poduzetništvo Općine Banovići pod potkroviteljstvom općinskog načelnika Midhata Husića organizuje zajednički sastanak  proizvođača krastavaca kornišona sa područja opštine Banovići i otkupljivača ovoga proizvoda „Agrona“ d.o.o. Živinice. Sasatanak će se održati u ponedjeljak 06.03.2017. u okrugloj sali Radničkog doma sa početkom u 11 sati.

Cilj radnog sastanka je prezentacija projekta „Ekonomsko jačanje domaćinstava sa područja opštine Banovići kroz proizvodnju krastavca kornišona u 2017. godini“.

Pozivaju se proizvođači kornišona sa područja opštine Banovići da obavezno prisustvuju ovom radnom sastanku.

Više informacija poljoprivredni proizvođač mogu dobiti u  kancelariji broj 13. u zgradi Općine ili pozivom na broj telefona 035 743 446.