Poziv za nezaposlene tekstilne radnike

Općina Banovići poziva sve nezaposlene tekstilne radnike sa područja općine Banovići da prisustvuju radnom sastanku na temu: “Mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih tekstilnih radnika sa područja općine Banovići u firmi “Intral BH” d.o.o. Tuzla“. Sastanak se organizuje u saradnji sa “Intral BH” d.o.o. Tuzla, a održat će se u utorak 31.05.2016. godine u 12 sati. Mjesto održavanja sastanka je okrugla sala Radničkog doma.

Pozivaju se sva nezaposlena lica tekstilne struke sa područja općine Banovići bez obzira na radno iskustvo da prisustvuju navedenom radnom sastanku.