Predsjedavajući Općinskog Vijeća Banovići

VI STE OVDJE:/Predsjedavajući Općinskog Vijeća Banovići
Predsjedavajući Općinskog Vijeća Banovići2017-12-04T21:55:24+00:00

Predsjedavajućeg Općinskog Vijeća Banovići

Nermina Delagić

Rođen 8.jula 1961.godine u Banovićima gdje je završio osnovnu i srednju školu. Fakultet političkih nauka u Sarajevu završio je 1986. godine gdje je prvi put i stupio u radni odnos kao profesor u srednjoj saobraćajnoj školi „Velešići“,  zatim samo godinu dana kasnije prešao je u MSŠ  „Banovići“ , gdje je radio sve do rata.

Od 1990. godine izabran je za komandanta  štaba TO, te je u aprilu 1992. godine izabran za ratnog komandanta TO Banovići.

Za člana Izvršnog odbora Općine Banovići  izabran je 1994. godine, a funkciju pomoćnika načelnika za opću  upravu  vršio je od 1994. do 1996. godine.  Od 1996-1998 .godine obavljao je dužnost zamjenika ministra za boračka pitanja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.  Nakon toga bio je poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona dvije godine.

Mandat  vijećnika u Općinskom vijeću Banovići obavljao je  od 1997.  do 2004. godine.

U 2006. godini proglašen je počasnim građaninom Banovića, a 2008. godine izabran je za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Banovići i ujedno obavlja dužnost vijećnika.

Oženjen je i otac jednog sina.

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045