Predsjedavajućeg Općinskog Vijeća Banovići

Nermina Delagić

Rođen 8.jula 1961.godine u Banovićima gdje je završio osnovnu i srednju školu. Fakultet političkih nauka u Sarajevu završio je 1986. godine gdje je prvi put i stupio u radni odnos kao profesor u srednjoj saobraćajnoj školi „Velešići“,  zatim samo godinu dana kasnije prešao je u MSŠ  „Banovići“ , gdje je radio sve do rata.

Od 1990. godine izabran je za komandanta  štaba TO, te je u aprilu 1992. godine izabran za ratnog komandanta TO Banovići.

Za člana Izvršnog odbora Općine Banovići  izabran je 1994. godine, a funkciju pomoćnika načelnika za opću  upravu  vršio je od 1994. do 1996. godine.  Od 1996-1998 .godine obavljao je dužnost zamjenika ministra za boračka pitanja u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona.  Nakon toga bio je poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona dvije godine.

Mandat  vijećnika u Općinskom vijeću Banovići obavljao je  od 1997.  do 2004. godine.

U 2006. godini proglašen je počasnim građaninom Banovića, a 2008. godine izabran je za predsjedavajućeg Općinskog vijeća Banovići i ujedno obavlja dužnost vijećnika.

Oženjen je i otac jednog sina.