Komisija za provođenje konkursa za stipendiranje učenika i studenata sa područja općine Banovići u školskoj/akademskoj 2019/2020 godini utvrdila je preliminarnu rang listu za dodjelu stipendija učenicima i studentima. Kompletna preliminarna lista je dostupna na linku ispod.

LINK: Preliminarna lista stipendija učenika i studenata