U Banovićima je dana 04.11.2016. godine općina Banovići u saradnji sa Poljoprivrednim fakuletetom Sarajevo izvršila prezentaciju Studije upotrebne vrijednosti zemljišta za područje općine Banovići, za uposlenike općine Banovići.

Nosilac izrade je Poljoprivredni fakultet Sarajevo, vrijednost projekta je 87.000 KM, a projekat je podržan od strane Ministarstva poljprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

U okviru prezentacije izvršena je i primopredaja Studije upotrebne vrijednosti zemljišta za područje općine Banovići od strane Poljoprivrednog fakulteta prema općini Banovići.

Ovim projektom po prvi puta u istoriji Banovića općina Banovići je dobila kompletnu sliku stanja poljoprivrednog zemljišta na kompletnom području općine Banovići, te mogućnost upravljanja poljoprivrednim zemljištem.

U narednom periodu planirana je još jedna prezentacija Studije za općinsko Vijeće Banovići.