Razlog obilne kišne padavine koje su izazvale poplave

Na prijedlog Općinskog štaba civilne zaštite Općine Banovići, općinski načelnik Midhat Husić je 13. maja (ponedjeljak) u 23,30h donio Odluku o proglašenju stanja prirodne nesreće na području cijele opštine Banovići.

Razlozi proglašenja prirodne nesreće su obilne kišne padavine koje su izazvale poplave i prekid saobraćaja na putnim pravcima na području cijele opštine. Trenutno je stanje najkritičnije u mjesnim zajednicama Brezovača, Banovići Selo i Pribitkovići, a saobraćaj je obustavljen na regionalnom putu Banovići – Zavidovići zbog izlijevanja jezera Breštica u mjesnoj zajednici Repnik.

Angažovat će se svi potrebni resursi

Akcijom zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodne nesreće rukovodi Općinski štab civilne zaštite koji po potrebi angažuje sve snage i sredstva nadležnih službi, preduzeća i pravna lica za koje Općinski štab procjeni da je njihovo angažovanje neophodno.

O toku ovih aktivnosti, Štab civilne zaštite će blagovemeno obavještavati javnost.