Općinski načelnik Samir Kamenjaković upriličio je sastanak za načelnika Općine Banovići Midhata Husića i načelnika Općine Kladanj Jusufa Čavkunovića. Na sastanku su razgovarali o Projektu izgradnje međuopćinske deponije „Eko-Sep” Živinice, Banovići i Kladanj.

S obzirom na to da je Svjetska banka otkazala Sporazum o završetku deponije za ove tri općine, potrebno je, jačanjem saradnje sa višim nivoima vlasti, kao i lokalnih zajednica iz zemalja okruženja i Općine Živinice, kako bi zajednički ustrajali na realizaciji ovog jako značajnog projekta.

Osnovni cilj JP “Eko – Sep” d.o.o. Živinice Centar za upravljanje otpadom “separacija 1” je izgradnja moderne sanitarne deponije za zbrinjavanje neopasnog komunalnog otpada, poštujući pri tome sve ekološke standarde i propisane tehnologije na području Općine Živinice, Banovići i Kladanj.

Načelnici su ovom prilikom dogovorili sastanak koji će se održati u ponedjeljak sa Federalnom ministricom okoliša i turizma FBiH Editom Đapo, gdje će razgovarati o konceptu nastavka projekta deponije “Eko-sep”.

Svi preduslovi za izgradnju su ispunjeni, a projekat je namjenjen sistemskom rješavanju problema sa otpadom, kao preduvjet za ispunjenje uslova za pristup u EU.

 

Izvor: http://www.opcinazivinice.ba/press/904-projekat-izgradnje-meduopcinske-deponije-eko-sep-zivinice-banovici-i-kladanj