Općina Banovići, u suradnji sa Američkom ambasadom u BiH, realizuje projekat izgradnje aneksa zgrade JZU Doma zdravlja Banovići. Vrijednost projekta je blizu 700 hiljada konvertibilnih maraka. Američka ambasada obezbjedila je sredstva u iznosu od 150 hiljada američkih dolara, a Općina 360 hiljada maraka. Radove izvodi firma GPP Banovići d.o.o. .

Realizacijom ovog projekta proširit će se kapaciteti u Domu zdravlja, unaprijedit će se uvijeti rada, a što bi u konačnici trebalo rezultirati još boljom zdravstvenom uslugom prema građanima.

Izgradnja aneksa zgrade JZU Doma zdravlja Banovići drugi je zajednički projekat Općine i Ambasade SAD u BiH, koji se realizuje u ovoj godini. Nedavno su završeni radovi na rekonstrukciji i sanaciji JU OŠ Grivice.