Općina Banovići u saradnji sa nadležnom općinskom službom i javnim komunalnim preduzećem svakodnevno provodi aktivnosti na realizaciji Plana i programa komunalne usluge održavanja čistoće i održavanja javnih površina za 2018. godinu.

Jedna od tih stavki je i pranje svih gradskih ulica koje se provodi ovih dana. Radnici JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići u okviru svojih poslova izvršilo je pranje ulica u centralnom gradskom području a sa istim će nastaviti u skladu sa rasporedom obaveza i prioriteta u drugim ulicama.

– Pranje ulica i svih gradskih površina jedan je od poslova koji se ubrajaju u redovno održavanje javnih površina a koje je Općina povjerila JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići. Svakodnevno se radi na poslovima iz ovih oblasti jer je čistoća takav posao. Pored uređenja i čišćenja komunalnog otpada, sadnje cvijeća, obrezivanja zelenila i košenja javnih površina svakog  mjeseca se vrši i pranje javnih gradskih ulica, kazao je Adem Mostarlić, pomoćnik Općinskog načelnika.

Planom je predviđeno pranje svih gradskih ulica i ostalih asfaltnih površina u periodu od aprila do semtembra 2018. kao i svih prethodnih godina. Za ove namjene u Budžetu su predviđena sredstva u iznosu od preko 55 hiljada konvertibilnih maraka.

Ovo je samo jedan od redovnih poslova koji obavlja JP „Komunalno“ Banovići. Po nalogu Općine Komunalno obavlja i niz drugih poslova održavanja javne komunalne higijene kao što su sva čišćenja i uređenja javnih površina.