U okviru obezbjeđenja dodatnih količina pitke vode u Banovići Selu – Selo II, općina Banovići realizuje projekat „IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI VODOVODA U MZ BANOVIĆI SELO – SELO II“.

Vrijednost projekta je 246.184,12 KM, a radovi  na predviđenom projektu na zadovoljstvo mještana Banovići Sela teku prema utvrđenoj dinamici. Rok za završetak radova je 120 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Radovima je predviđena izgradnja rezervoara pitke vode i rekonstrukcija vodovodne mreže.

VRIJEDNOST INVESTICIJE: 246.184,12 KM
IZVOĐAČ RADOVA : „ŠF – INŽINJERING“ doo Tuzla