Općina Banovići završila je još jedan od projekata koji su predviđeni Listom kapitalnih projekata Općine Banovići za period 2013.-2017. godina. Riječ je o projektu sanacije stepeništa na potezu od zgrade Sarajka do Gradske pijace u neposrednoj blizini tzv. Veme.

Ovim projektom završeno je predviđeno  uređenje stepeništa u gradskom području. Ovo kao i sva prethodna stepeništa uređeno je po savremenim metodama predviđenim za vanjske uslove i obloženo je granitnim pločama. U sklopu ovog projekta izvršeno je i farmabnje zidova.

Ukupna vrijednost projekta je 30.000 konvertibilnih maraka i finansiran je iz općinskog budžeta, a radove su izvodili radnici firme „Tanović“ d.o.o. Banovići.

U prethodnim danima  urađeno je i nekoliko manjih projekata kao što su rekonstrukcija propusta na klizištu u ulici Ljiljana, izvršeno je nasipanje puteva u mjesnim zajednicama Aljkovići i Seona, izvršena je sanacija asfaltnih površina u gradskom području, te sanacija puteva u mjesnim zajednicama Omazići i Bučik.