Prema preliminarnim rezultatima na području općine Banovići, ukupna procijenjena materijalna šteta izazvana poplavama i klizištima u predhodna dva dana iznosi milion konertibilnih maraka. Od toga štete pričinjene na infrastrukturi iznose čak 700 hiljada konvertibilnih maraka.

– Operativni centar civilne zaštite zaprimio je do sad 69 prijava od strane građana i pravnih subjekata sa područja koja su bila zahvaćena ovom prirodnom nepogodom ali broj prijava i dalje raste. Riječ je o pričinjenoj šteti na putnoj infrastukturi, koritima rijeka, zemljišta i zasađenim usjevima kao i stambenim objektima, – kazao je Hasib Mujić, načelnik Operativnog štaba civine zaštite Općine Banovići.

Čak 48 prijava odnosi se  na poplave stambenih, pomoćnih i vjerskih objekata, dok se njih 11 odnosi na pokretanje klizišta.

Najveće štete u Brezovači

U  Banovićima najteže bilo je u mjesnim zajednicama Brazovača,  Seona, Banovići Selo, Pribitkovići, Repnik, te u manjoj mjeri u ostalim naseljenim mjestima. Najviše je  pogođeno naselje Smajlovići u  mjesnoj zajednici Brazovača, gdje je još uvjek onemogućen prilaz pojedinim kućama.

– Operativni štab civilne zaštite je angažovao sve službe i poduzeo sve mjere kako bi stanje normalizovao i spriječio nastajanje novih šteta. Mjere sprečavanja nastanka novih šteta poduzimaju se i dalje sve dok je na snazi Odluka o proglašenju prirodne nepogode. Angažovane službe i dalje vrše pročišćavanje riječnih korita, otklanjaju prepreke na putnim komunikacijama i uspostavljaju alternativne putne komunikacije – pojasnio je Mujić.

Stanje je normalizovano i svi glavni putni pravci su prohodni.