U organizaciji Komisije za izradu nacrta i prijedloga statuta lokalne zajednice održana je javna rasprava o Nacrtu statuta Općine Banovići.  U proceduru usvajanja novog statuta krenulo se zbog neophodnog usklađivanja sa zakonima i promjenama koje su se desile u periodu od 2008. godine kada je donesen aktuelni Statut. Učešće u javnoj raspravi uzeli su predstavnici javnih institucija, nevladinog sektora i svi zainteresovani građani koji su svoje primjedbe, pohvale i sugestije mogli pismeno ili usmeno dostaviti nadležnoj komisiji do dana održavanja rasprave.

Izmjene predviđene nacrtom usklađene su sa Zakon o pravobranilaštvu TK, Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH, Zakon o principa lokalne samouprave FBiH i Izorni zakon u BiH.

Procedura donošenja novog statuta predviđa da se nakon usvajanja Nacrta održi javna rasprava o istom i sa uvrštenim pristiglim prijedlozima koji se ocijene korisnim dostavi u formi prijedloga Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Nacrtom statuta obrađene su zakonom predviđene oblasti koje se odnose na osnovna statusna obilježja lokalne zajednice, njeni organi upravljanja i međusobni odnosi, mjesne samouprave, javnost rada i druge oblasti.