Upozorenje etažnim vlasnicima da izaberu upravitelja

VI STE OVDJE://Upozorenje etažnim vlasnicima da izaberu upravitelja

Upozorenje etažnim vlasnicima da izaberu upravitelja

Obavještavaju se etažni vlasnici/korisnici stanova na području opštine Banovići da su, u skladu sa članom 20. i 21. Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade TK, dužni  izabrati jednog upravitelja.

Upravitelji koji ispunjavaju uslove, a koji su registrovani  za upravljanje i održavanje objekata na području opštine Banovići su:

  • „GPP Banovići“ d.o.o. Banovići i
  • „MONT-FASADEN“ d.o.o. Banovići.

Svaka zgrada koja ima dva ili više etažnih vlasnika i više od četiri stana mora imati upravitelja, a obaveza etažnih vlasnika/korisnika stanova je da izvrše izbor jednog od naprijed navedenih upravitelja u roku od mjesec dana tj. najkasnije do 10.09.2016.godine.

U zgradama u kojima etažni vlasnici  ne izaberu  upravitelja u skladu sa članom 21.  Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade TK, Općina će rješenjem, u skladu sa članom 24.  Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade  („Službene novine TK“ br. 14/15) i članom 10. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja broj: 10/01-02-60/16 od 29.02.2016.godine  Općinskog vijeća Banovići,  odrediti upravitelja koji će vršiti prinudno upravljanje.

Prinudni upravitelj ima sva prava i obaveze kao i izabrani upravitelj, a biti će određen na period  dok etažni vlasnici ne izvrše izbor upravitelja i dok novoizabrani upravitelj ne preuzme zgradu na upravljanje.

SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE

2016-08-10T12:30:10+00:0010/08/2016|Kategorije: Vijesti|

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045