U Banovićima je uspješno okončan još jedan projekat iz oblasti uređenja putne mreže. Asfaltirano je nešto više od 400 metara lokalnog puta, u naselju Hamzići – MZ Treštenica. Za ovu namjenu je iz općinskog budžeta izdvojeno oko 70 hiljada konvertibilnih maraka. Na dijelu navedene dionice postavljeni su ivičnjaci, a uređeni su i kanali za prikuplanje oborinskih voda.

Ovo je šesta asfaltirana dionica od ukupno planiranih osam, u ovoj godini. Nešto ranije, asfaltirane su dionice u : Hasićima i Odžaku (MZ Banovići Selo), ulica Radnička I (MZ Grad II), Hrvati II (MZ Repnik) i Brezici III (MZ Grad III).

Do kraja 2017. godine, na području općine Banovići, asfaltirat će se još dvije dionice – po jedna u: MZ Brezovača i MZ Grivice. Za ovu namjenu, iz budžeta Općine, izdvojit će se oko 200 hiljada KM.

Ukupna ulaganja, u projekte uređenja putne infrastrukture, u Banovićima, će u ovoj godini biti veća od 800 hiljada maraka.