Općina Banovići u saradnji sa Američkom ambasadom u BiH realizuje značajne projekte na području ove općine. Jedan od njih je projekat rekonstrukcije i sanacije objekta Javne ustanove Osnovne škole Grivice čija je implementacija započela danas zvaničnim potpisivanjem ugovora sa izvođačem radova.

-Ovo je jedan od dva značajna projekta koje će Općina Banovići realizovati u sradnji sa Američkom ambasadom u BiH kako bi poboljšala stanje na infrastrukturnim objektima dvije javne ustanove i to Osnovne škole Grivice i Doma zdravlja u Banovićima, kazao je općinski načelnik Midhat Husić.

U okviru započete rekonstrukcije i sanacije objekta  Osnovne škole Grivice izvršit će se zamjena krova na kompletnom objektu, ugradnja aluminijske stolarije, izrada termo fasade, molersko farbarski radovi, izrada pristupne rampe za invalidna lica, zamjena elektro instalacija, radijatora i vanjsko uređenje.

-Sredstva za implentaciju ovog projekta obezbjedili smo u saradnji sa Američkom ambasadom u BiH i to Američka ambasada u BiH učestvuje sa 250 hiljada američkih dolara, dok Općina Banovići učestvuje sa 87 hiljada konvertibilnih maraka u ovom projektu, pojasnio je načelnik Husić. Načelnik je dodao da će Općina u okviru obezbjeđenih sredstava iz općinskog budžeta finansirati  radove koji se odnose na zamjenu elektro instalacija i radijatora kao i vanjsko uređenje oko objekta Osnovne škole Grivice.

Prema ugovoru koji je danas potpisan sa izvođačem radova, građevinskom firmom GPP Banovići rok za okončanje radova na ovom projektu je 25. septembar.

Pored ovog projekta u saradnji sa Američkom ambasadom u BiH u skorije vrijeme Općina Banovići planira realizovati projekat izgradnje aneksa Doma zdravlja za koji je Američka ambasada u BiH obezbjedila sredstva u iznosu od 150 hiljada američkih dolara a Općina 400 hiljada konvertibilnih maraka, pojasnili su iz nadležne općinske službe.