Ambasador Republike Češke u našoj zemlji Jakub Skalnik danas je boravio u posjeti Općini Banovići povodom uspješno implementiranog projekta  iz oblasti zaštite okoliša.  Ambasadora su ugostili općinski načelnik Midhat Husić sa svojim najbližim saradnicima i Denis Mekić, direktor JP Komunalno d.o.o. Banovići koje je nosioc projekta.

U okviru ovog projekta Komunalno preduzeće je u protekloj godini izvršilo čišćenje nekoliko divljih deponija, nabavilo preko  tri stotine kanti za otpad po 120 litara i iste distribuiralo svojim korisnicima, te izvršilo proširenje svojih usluga. –Ova donacija puno znači našem preduzeću i krajnjim korisnicima, a poseban značaj ima na zaštitu okoliša i proširenje naših usluga, kazao je Denis Mekić, direktor JP Komunalno d.o.o. Banovići.

Jakub Skalnik, ambasador Republike Češke u BiH

Projekat je koštao oko dvadeset hiljada konvertibilnih maraka i implemtiran je uz kompletnu finansijsku konstrukciju Ambasade Republike Češke u BiH. -Upravljanje otpadom i zaštita okoliša je jedan od naših generalnih prioritet, te želimo da pomognemo i kolegama u inostranstvu. Danas smo razgovarali i o još nekoliko značajnih stvari, o kanalizacionom kolektoru te međuopćinskoj deponiji koji su bitni za Banoviće, te sam predložio da nam se ti ili neki manji slični projektni prijedlozi dostave u Ambasadu do maja 2017. godine kako bismo ih mogli uputiti u Češku regionalnu agenciju, gdje će se o njima odlučivati, kazao je ambasador Jakub Skalnik s nadom da će se dobra saradnja nastaviti.

Općina Banovići kontinuirano radi na poboljšanju komunalne infrastrukture na području cijele opštine, te iznalazi različite mogućnosti da je unaprijedi. Prije desetak dana načelnik Husić je potpisao ugovor o nabavci novih kontejnera za otpad . Predmet ugovora je nabavka 100 novih kontejera zapremine 1,1 kubni metar namjenjenih za zbrinavanje komunalnog otpada u gradskom području.

-Sve ovo će značajno popraviti stanje na terenu, te i dalje trebamo proširivati područja sa kojih ćemo odvoziti otpad. Neophodno je nastaviti popravljati tehničke kapacitete komunalnih preduzeća i nabavljati dodatne posude za privremeno odlaganje otpada, kazao je Adem Mostarlić, pomoćnik načelnika za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove.

Načelnik Husić iskoristio je ovu priliku da sa Ambasadrom razmijeni iskustva i mišljenja, te sagledaju mogućnosti o načinu sufinansiranja projekta izgradnje međuopćinske deponije o čemu će biti riječi i u narednom periodu.