Usvojen Nacrt budžeta za 2019. godinu

VI STE OVDJE://Usvojen Nacrt budžeta za 2019. godinu

Usvojen Nacrt budžeta za 2019. godinu

Ubjedljivom većinom glasova  (17 za i 2 suzdržana) Općinsko vijeće Banovići usvojilo je Nacrt budžeta Općine Banovići za 2019. godinu sa dokumentom okvirnog budžeta za 2019-2021. kao osnovu informacije za izradu budžeta, te Nacrt odluke o izvršenju budžeta kao prateću odluku. Ovim Nacrtom budžet Općine Banovići za narednu godinu planiran je u iznosu od 11.869.390 konvertibilnih maraka.

Pored rasprave o budžetu, Općinsko vijeće Banovići  je na 21. redovnoj sjednici održanoj 23.11.2018. godine razmatralo je još osam tačaka dnevnog reda od čega su se tri odnosile na razmatranje načina i uslova prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokacijama: Selo II, Zona B i lokalitet Sportska dvorana. Sve tri ponuđena prijedloga su usvojena većinom glasova općinskih vijećnika dok je jednoglasno podržan Prijedlog odluke o nekorištenju groblja/mezarja u Gornjem Bučiku i  prenošenju posmrtnih ostataka.

Općinsko vijeće Banovići na prijedlog Koordinacionog tima prihvatilo je izmjene i dopune Liste kapitalnih projekata Općine Banovići za period 2017-2021. godine, te dalo pozitvno mišljenje na stav Općinskog pravobranilaštva o postupanju protiv tužene Općine Banovići po tužitelju „HIH“ d.o.o. Živinice (19 za i 2 protiv). Istim omjerom glasova Općinsko vijeće je podržalo i Izvještaj o izvršenju Budžeta za I-IX 2018. godine.

Na kraju sjednice primljena je k znanju Informacija o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i početku školske 2018/2019 godine u osnovnim i srednjoj školi na području opštine Banovići.

Razmatranje Prijedloga odluke o nerazvrstanim cestama na području opštine Banovići na prijedlog predlagača je povučen sa dnevnog reda i razmatrat će se nakon što se steknu uslovi za to.

2018-12-04T09:25:17+00:0024/11/2018|Kategorije: Vijesti|

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045