Deset porodica sa područja opštine Banovići jučer je potpisalo ugovore o dodjeljivanju bespovratnih finansijskih sredstava sa ministrom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Fahrudinom Skopljakom. Sredstva su namjenjena za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica.

Maksimalan iznos dodjeljenih sredstava po porodici iznosi do 5.000 KM, te je za deset porodica sa područja opštine Banovići ukupno dodjeljeno 30.000 KM.

Ovim su Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona još jednom pokazali svoju socijalnu osjetljivost.- „Kroz ovaj projekat nastojali smo omogućiti da i ovi ljudi, koji žive u zaista teškim uslovima, koji još uvijek nemaju građevinske dozvole i slične „papirološke” predispozicije, mogu dobiti sredstva neophodna za adaptaciju svojih stambenih objekata”, rekao je ministar za boračka pitanja Fahrudin Skopljak i dodao da ga je kao čovjeka, a onda i kao ministra stid što i dvadeset godina nakon rata, borci, ratni vojni invalidi i porodice šehida žive na margini društva.

Komisija Ministarstva za boračka pitanja je obišla sve današnje dobitnike sredstava i uz formalnu napravila i opsežnu foto – dokumentaciju za svakog aplikanta. S tim u vezi, ministar Skopljak je pozvao sve dobitnike da sredstva namjenski utroše, jer će komisija ponovno obići dobitnike sredstava i izvršiti uvid u namjensko trošenje sredstava.

Vlada Tuzlanskog kantona u ove svrhe obezbijedila je ukupno 488.432,12 KM bespovratnih sredstava.