Zakazane dvije sjednice Općinskog vijeća Banovići

VI STE OVDJE://Zakazane dvije sjednice Općinskog vijeća Banovići

Zakazane dvije sjednice Općinskog vijeća Banovići

Obzirom da se bliži 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, te i kraj mjeseca kada se inače održavaju redovne sjednice Općinskog vijeća Banovići, Kolegij Općinskog vijeća je odlučio zakazati svečanu i redovnu sjednicu Općinskog vijeća isti dan.

Sjednice će se održati u petak, 23.11.2018. godine i to redovna u okrugloj sali Radničkog doma sa početkom u 9 sati, a svečana u sali iznad Radio Banovića sa početkom u 14 sati. Neposredno prije svečane sjednice (13,45h) planirano je polaganje cvijeća na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima.

U skladu sa Poslovnikom o radu i Zaključkom Kolegija za 21. redovnu sjednicu je predviđen slijedeći dnevni red:

 1. Razmatranje Nacrta budžeta Općine Banovići za 2019. godinu (sa obrazloženjem), te dokumenta okvirnog budžeta Općine Banovići 2019-2021. godina kao osnovu informacija za izradu budžeta,
 2. Razmatranje Nacrta odluke o izvršenju budžeta Općine Banovići za 2019. godinu sa mišljenjem Kantonalnog ministarstva finansija u vezi sa planiranim prihodima i primicima, te planiranom tekućem bilansu,
 3. Razmatranje Prijedloga odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem konkursa-licitacije na lokaciji „Selo II“ u Banovićima,
 4. Razmatranje Prijedloga odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta putem javnog konkursa-licitacije na lokaciji „Zona B“ – I faza u Banovićima,
 5. Razmatranje Prijedloga odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u općini Banovići – lokalitet Sportska dvorana,
 6. Razmatranje Prijedloga odluke o nekorištenju groblja/mezarja u Gornjem Bučiku, općina Banovići i prenošenje posmrtnih ostataka,
 7. Razmatranje Prijedloga odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Banovići,
 8. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna liste kapitalnih projekata Općine Banovići za period 2017-2021. godina,
 9. Davanje stava o postupanju protiv tužene Općine Banovići po tužbi tužitelja „HIH“ d.o.o. Živinice,
 10. Razmatranje informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i početku školske 2018/2019. godine u osnovnim i srednjoj školi na području opštine Banovići,
 11. Razmatranje izvještaja o izvršenju Budžeta za I-IX 2018. godine.
2018-11-22T15:01:37+00:0022/11/2018|Kategorije: Vijesti|

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045