Polaganjem i potpisivanjem zakletve pred općinskim načelnikom Midhatom Husićem, dužnost državnih službenika preuzela su dva novoprimljena stručna saradnika.

Poslove stručnog saradnika za odnose sa javnošću i protokol u Stručnoj službi općinskog načelnika obavljat će diplomirana ekonomistica, Sadina Okačić, a poslove stručnog saradnika za prostorno uređenje i urbanizam u Službi za prostorno uređenje, razvoj i poduzetništvo obavljat će bachelor prava, Muamer Bjelić.

Ovom prilikom novim državnim službenicima načelnik Husić je poželio sreću, a zakletva je upriličena u skladu sa Zakonom o državnoj službi Tuzlanskog kantona i Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji BiH.

Potpisivanjem teksta zakletve, državni službenici se obavezala „da će u svom radu poštivati Ustav BiH i Ustav Federacije BiH, zakone i druge propise države Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, vrijednosti međunarodnog prava, štititi ljudska prava i slobode, da će savjesno, odgovorno i profesionalno izvršavati zadatke predviđene opisom radnog mjesta, da će u svom radu izbjegavati djelatnosti i propuste koji su nespojivi sa dužnostima državnog službenika, te štititi i brinuti se o ravnopravnosti i pravima svih naroda i građana Bosne i Hercegovine“.