U saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine Općina Banovići je implementirala još jedan značajan projekat iz oblasti komunalne djelatnosti. Riječ je o nabavci 100 novih kontejnera zapremine 1,1 kubni metar koji su distribuirani na gradskom području u protekla dva mjeseca.

Kontejneri su nabavljeni u okviru projekta proširenja područja organizovanog sakupljanja i odvoza smeća na području opštine Banovići. –Značajne projekte smo realizovali u protekloj godini kada je u pitanju komunalna infrastruktura i ovo je jedan od tih projekata koje smo okončali u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH. Nadamo se da će se saradnja nastaviti i u narednim godina bar istim intenzitetom, kazao je načelnik Midhat Husić.

Projekat je implementiran uz pomoć JP „Komunalno“ d.o.o. Banovići kojem je Općina Banovići dala na raspolaganje nabavljene kontejnere. U protekli mjesec dana Komunalno je izvršilo raspored kontejnera, te su oni u fukciji građanima.

Ukupna vrijednost projekta je 60 hiljada konvertibilnih maraka a sredstva su zajedno obezbjedili Općina Banovići i Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Novi kontejneri prilagođeni su kamionima za odvoz komunalnog otpada koji su nabavljeni prošle godine. Pored dva kamiona, u protekle dvije godine za potrebe Komunalnog nabavljeno je oko 1700 PVC kanti zapremine 120 litara, te rovokopač. Ukupna ulaganja samo u protekle dvije godine za nabavku mehanizacije i kanti iznose oko 340 hiljada konvertibilnih maraka, a sredstva su obezbjeđena u saradnji sa višim nivoima vlasti.

Ovim je Općina značajno poboljšala  uslove rada komunalnog preduzeća i stanje komunalne higijene na području cijele opštine.

Do sada je projektom proširenja organizovanog sakupljanaj i odvoza smeća obuhvaćeno oko 60 posto stanovništva, te se kontinuirano radi na obezbjeđenju uslova za proširenje ove usluge i na ostala područja kao što su Aljkovići, Seona Bučik, Grivice, Brezovača i Pribitkovići, kazao je Denis Mekić, direktor JP “Komunalno” d.o.o. Banovići.