Javni natječaj za grant sredstva u 2022. godini

Na osnovu tačke III. Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/22) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja male privrede („Službene novine Federacije BiH”, br: 50/13, 55/13 i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

JAVNI KONKURS ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2022. GODINU

Prijave se dostavljaju zaključno sa 31.05.2022. godine (utorak), odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.

Tekst Javnog natječaja i ostalu potrebnu dokumentaciju po projektima možete pogledati na linku:

Javni natječaj za grant sredstva u 2022. godni