Javni pozi za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta općine Banovići medijskim subjektima u 2024. godini

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH “ broj: 35/05), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH “ broj 49/06), člana 43. Statuta općine Banovići („Službeni Glasnik općine Banovići “ broj: 2/20), člana 4. Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava iz Budžeta općine Banovići medijskim subjektima, broj:01-04-1223/21 od 05.05.2021. godine, izmjene Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava iz Budžeta općine Banovići medijskim subjektima broj:01-04-634/22 od 23.02.2022.godine općinski načelnik raspisuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta općine Banovići medijskim subjektima u 2024. godini

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta općine Banovići ekonomski kod 613910 (u daljem tekstu davalac sredstava) medijskim subjektima sa područja FBiH (u daljem tekstu aplikanti), koji proizvode i distribuiraju program od značaja za općinu Banovići putem različitih tehnoloških platformi – štampe, radija, televizije, interneta i drugih medija.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, od dana objavljivanja, na web stranici općine Banovići.

JAVNI POZIV I PRIJAVNI OBRAZAC