Javni pozivi i transferi iz oblasti boračko/braniteljske zaštite u 2021. godini

Općinska služba za društvene djelatnosti i zajedničke poslove obavještava nevladine organizacije iz oblasti boračko/braniteljske zaštite da je Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata objavilo nekoliko javnij poziva za transfere boračkim udruženjima i članovima boračkih udruženja.

-Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za jednokratnu novčanu pomoć za liječenje članova uže porodice poginulih branilaca, porodice umrlih ratnih vojnih invalida, porodice umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i porodice umrlih demobiliziranih branilaca u 2021. godini i Lista oboljenja. JAVNI POZIV i PRIJAVNI OBRAZAC

-Javni poziv Transfer za obilježavanje značajnih datuma za 2021. JAVNI POZIV i OBRAZAC PRIJAVE

-Javni poziv Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika bor.pop. za 2021. za slučaj smrti članova njihove uže porodice. JAVNI POZIV i PRIJAVNI OBRAZAC

-Javni poziv Transfer neprofitnim organizacijama-udruženja proistekla iz poslj.odbr.-osl-domovinskog rata za 2021. JAVNI POZIV i PRIJAVNI OBRAZAC

-Javni poziv Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja za 2021. JAVNI POZIV i PRIJAVNI OBRAZAC