Javni poziv nezaposlenim osobama iz Banovića da se prijave za učešće u Programu prekvalifikacije/stručnog usavršavanja za deficitarna zanimanja prema iskazanim potrebama tržišta rada na području općine Banovići

UG “Nešto Više” u saradnji sa Općinom Banovići te drugim partnerima koji čine Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banovići (LPZ Banovići), u okviru projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ (LEP II) koji se realizuje uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH, poziva nezaposlene osobe, da se prijave za obuke, prekvalifikaciju/stručno usavršavanje za ona zanimanja za koja postoji potreba u lokalnoj zajednici. Projektom je planirana prekvalifikacija/stručno usavršavanje za 60 nezaposlenih osoba (žene i muškarci) u vrijednosti od oko 1500 KM po osobi. Prekvalifikacija/stručno usavršavanje za odabrane osobe će biti potpuno besplatno.

Prijave se popunjavaju u prostoriji LPZ-a Banovići (prizemlje BKCa/gradsko kino)

Poziv je otvoren 21 dan tj. do 04.08.2022. godine.

Kancelarija LPZ-a je otvorena svaki dan od 8h do 16h.

Kontakt telefon: 063/006-626.

Javni poziv