Javni poziv za angažovanje lica za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Pozivaju se nezaposlena lica visoke stručne spreme (VSS) i srednje stručne spreme (SSS) svih struka sa područja općine Banovići, koja su evidentirana kod JU “Služba za zapošljavanje” Tuzlanskog kantona – “Biro za zapošljavanje” Banovići, a nemaju radno iskustvo u struci, da se prijave za obavljanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa radi njihovog osposobljavanja za samostalni rad, odnosno sticanje uslova za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita.

Javni poziv je otvoren u kontinuitetu od 01.02.2022. godine do 31.12.2022. godine, odnosno do utroška novčanih sredstava planiranih budžetom općine Banovići za 2022. godinu za pomenutu namjenu.

JP_strucno_usavrsavanje_2022