Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini

U cilju podsticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom u Federaciji BiH, a na osnovu Odluke Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini broj: 01-04-5-2098/23 od 20.03.2023. godine, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Službene novine FBiH“, broj 9/10, u daljem tekstu: Zakon), Pravilnikom o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Pravilnik) broj: 01-02-2-2096/23 od 20.02.2023. godine, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2023. godini

Javni poziv ostaje otvoren 50 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 13.04.2023. godine.

JAVNI POZIV