JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2024. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2024. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Javni poziv ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 12.04.2024. godine.

JAVNI POZIV