Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda

Obavještavamo vas da je objavljen Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union Banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:

  • Metalna, elektro i automobilska industrija,
  • Industrija građevinskog materijala i nemetala,
  • Drvna, papirna i grafička industrija,
  • Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i
  • Hemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike,

te da zapošljavaju najmanje deset (10) zaposlenika.

Više informacija o Javnom pozivu i prateće dokumente možete preuzeti na sljedećem linku:

Javni poziv i prateći dokumenti