Javni poziv za podsticaj proizvodnje svježeg mlijeka u 2022. godini

Objavljuje se Javni poziv za podsticaj proizvodnje svježeg mlijeka za poljoprivredne proizvođače koji su na svojim poljoprivrednim gazdinstvima proizveli i ovlaštenom otkupljivaču isporučili svježe mlijeko u 2022. godini. Sredstva za ovu namjenu predviđena su u budžetu općine Banovići za 2022. godinu na poziciji „Subvencije za mlijeko“, ekonomski kod: 614513 u iznosu od 60.000,00 KM.

Javni poziv ostaje otvoren do 22.12.2022. godine.

Javni poziv i pravilnik