Javni poziv za predlaganje programa za obilježavanje Dana općine Banovići

Na osnovu člana 4. Pravilnika o uslovima i kriterijima za obilježavanje značajnih datuma i događaja na području općine Banovići (“Službeni glasnik općine Banovići, broj 3/18), Komisija za obilježavanje značajnih datuma i događaja raspisuje:

Javni poziv za predlaganje programa za obilježavanje Dana općine Banovići

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti od 09.05.2022. godine, u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima (šalter sali općine Banovići), kao i na web stranici općine Banovići. Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči općine Banovići.

Javni poziv i prijavni obrazac