JAVNI POZIV za predlaganje programa za obilježavanje Majskih dana otpora (22.04 – 19.05.2024.godine)

Na osnovu člana 4. Pravilnika o uslovima i kriterijima za obilježavanje značajnih datuma i događaja na području općine Banovići („Službeni glasnik općine Banovići“, broj 3/18), Komisija za obilježavanje značajnih datuma i događaja raspisuje:

JAVNI POZIV

za predlaganje programa za obilježavanje Majskih dana otpora (22.04.-19.05.2024.godine)

Raspisuje se Javni poziv za predlaganje programa za obilježavanje „Majskih dana otpora“ u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijima za obilježavanje značajnih datuma i događaja na području općine Banovići. Finansiranje programa za obilježavanje „Majskih dana otpora“ vršit će se iz Budžeta općine Banovići, pozicija “Obilježavanje značajnih datuma i događaja“.

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv se može preuzeti od 20.03.2024.godine u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima (šalter sali općine Banovići) kao i na web stranici općine Banovići. Javni poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči općine Banovići.

JAVNI POZIV I PRIJAVNI OBRAZAC