Javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2023. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona“, broj: 10/18) i člana 7. stav (12) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010002 – Tjelesna kultura i sport za 2023. godinu („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 11/23), Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

Javni poziv za sufinansiranje projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata za 2023. godinu

Javni poziv ostaje otvoren do 25.09.2023. godine i biće objavljen na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona: www.vladatk.gov.ba.  i web stranici Ministarstva: www.mksmtk.gov.ba

JAVNI POZIV