Novi grantovi za istraživanje u oblastima zdravstva, zaštite voda, obrazovanja, okoliša i socijalne pravde

Služba za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Općine Banovići obavještava institucije iz sektora zdravstva, zaštite voda i okoliša, obrazovanja i socijalne pravde da su dostupni novi grantovi za istraživanja.

O svim grantovima, načinima apliciranja i drugim detaljima više informacija na www.snagalokalnog.ba

Zaštitna vakcina protiv novih varijanti virusa SARS-CoV-2

Krajnji rok: 31. maj 2021

Glavni cilj prvog dijela ovog poziva za podnošenje prijedloga je podržati istraživanje i razvoj zaštitnih vakcina protiv SARS-CoV-2 (BPCoV2) kako bi se zadovoljila potreba za zaštitom od varijanata virusa. Naglasak se stavlja na dizajn antigena kako bi se postigla trajna, snažna i široka zaštita od varijanti … [više]

Merck Research Grants (40.000 – 450.000 EUR godišnje do 3 godine)

Krajnji rok: 31. august 2021

Merck je otvorio poziv za aplikacije, te nudi niz grantova za istraživanje kako bi podržao inovativna istraživanja u oblastima od buduće važnosti kako bi stvorio nova održiva partnerstva sa vodećim svjetskim najuspješnijim kompanijama u nauci i tehnologiji, kako bi radili na razvoju nauke i stvaranju temelja za buduće poslovanje … [više]

Program posebnih istraživačkih grantova za rasnu ravnopravnost (75.000 američkih dolara)

Krajnji rok: 2. juni 2021

Cilj ovog programa je podržati rigorozna, intelektualno ambiciozna i tehnička istraživanja koja su relevantna za najhitnija pitanja i uvjerljive mogućnosti u vezi s rasnom ravnopravnošću u obrazovanju … [više]

Poziv za podnošenje prijedloga za zaštitnu vakcinu protiv betakoronavirusa

Krajnji rok: 1. oktobar 2021

Primarni cilj ovog poziva je istraživanje i razvoj novih imunogena i platformi tehnologija uz demonstraciju predkliničkog i kliničkog POC, uzimajući u obzir preduvjete regulatornih zahtjeva. S obzirom na to da ispitivanja efikasnosti na terenu protiv određenih poznatih betakoronavirusa (npr. MERS) i novih prijetećih varijanti nisu izvediva, a korelat zaštite vjerovatno nemoguć … [više]

Grantovi za izvanredna postignuća žena koje rade u STEM istraživanju (40.000 američkih dolara)

Rok za prijavu: 20. juni 2021

Ovaj poziv traži inicijative koje podržavaju djevojke ili mlade žene da se bave i proučavaju STEM teme ili povećavaju zadržavanje žena u STEM karijeri. Aplikacije organizacija, odjela, pojedinaca (bilo kojeg spola) ili projektnih timova su prihvatljive … [više]

Više informacija o ostalim pozivima za grantove je dostupno ovdje.