Obavijest Federalnog zavoda za statistiku o provođenju anketiranja

Federalni zavod za statistiku obavještava da će se u periodu od 3. maja do 22. juna 2021. godine na teritoriji općine Banovići provoditi anketiranje domaćinstava za potrebe ažuriranja statističkog okvira uzorka u okviru projekta “Podrška statističkom sistemu Bosne i Hercegovine za pripremu glavnog okvira za uzorak”. Anketiranje će provoditi akreditovani anketari koje angažuje Federalni zavod za statistiku, a cijeli proces se provodi u skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine i Zakonom o statistici u Federaciji BiH.

Federalni zavod za statistiku garantuje punu povjerljivost podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Ovim putem mole se građani Banovića za punu saradnju tokom provođenja ove značajne aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu, te se napominje da će anketari prilikom anketiranja primjenjivati preporučene mjere navedene Naredbom Federalnog kriznog štaba, koje se odnose na obavezno nošenje zaštitinih maski i održavanje fizičke distance.

Za sve dodatne informacije kontaktirati Federalni zavod za statistiku, telefon: 033 407 019, fax: 033 226 151, e-mail: [email protected]