Obavještenja a aktuelnim programima raspodjele sredstava drugih institucija i javnim pozivima

Obavještenje za organizacije i udruženja građana

Obavještavaju se organizacije/udruženja sa područja općine Banovići da je Ministarstvo za rad, socijalu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavilo Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2021. godinu, od 07.04.2021. godine.

Ovim programom utvrđuje se raspodjeloa sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu.

Sredstva se raspoređuju organizacijama/udruženjima za podršku realizacije projekata koji imaju sljedeće ciljeve:

  • prevencija siromaštva i podrška materijalno neobezbjeđenim pojedincima i porodicama;
  • podrška djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta;
  • osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje;
  • podrška porodicama i pojedincima, koje zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece isl.).

Organizacija i udruženje u obrascu projektnog prijedloga za odobravanje sredstava određuje cilj na koji aplicira sa projektom.

Javni poziv je objavljen u „Službenim novinama“ Tuzlanskog kantona, a rok  za podnošenje zahtjeva sa projektom za raspodjelu sredstava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Obavještenje za organizacije i udruženja građana

Obavještavaju se udruženja i organizacije sa područja općine Banovići da Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona objavljuje Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019 – subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije za 2021. godinu, od 07.04.2021. godine.

Ovim programom utvrđuje se raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa potrošačke jedinice 2320019-subvencija – troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delikvencije u iznosu od 10.000,00 KM.

Sredstvima iz tačke I Programa podržat će se realizacija projekata organizacija i udruženja koji doprinose prevenciji bolesti ovisnosti o drogama i realizaciji ciljeva Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delikvencuje na području Tuzlanskog kantona za period 2020-2023. godina.

Javni poziv je objavljen u „Službenim novinama“ Tuzlanskog kantona, rok za podnošenje zahtjeva sa projektom za raspodjelu sredstava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Obavještenje za organizacije / udruženja

Američka agencija za međunarodni razvoj  (USAID) pokrenula je nove mogućnosti dodjele bespovratnih sredstava za podršku organizacijama, pojedincima i zajednicama širom svijeta. Ako imate projektnu ideju koja promovira održivi, ekološki, socijalni i ekonomski razvoj, zašto ove godine ne biste podnijeli prijedlog USAID-u. Pogledajte listu ispod i predložite svoje ideje.

USAID: Civilno društvo i mediji ojačani i zajedno napreduju u novim pravcima

Rok: 05. maj 2021.

CSM-STAND ima za cilj poticanje nezavisnih građanskih inicijativa, jačanje angažmana građana i građanki i izgradnju izdržljivog i samostalnog civilnog društva i medija.

USAID: Održivo poslovanje i upravljanje prirodnim resursima

Rok: 24. septembar 2021.

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) poziva organizacije, kompanije i istraživačke institiucije, vladine agencije partnerskih zemalja i investitore da predlože nove ili kreativne postupke i istovremeno promoviranje inkluzivnog, ekonomskog rasta, očuvanje biodiverziteta i održivo upravljanje prirodnim resursima.

Više informacija potražite ovdje.

Obavještenje za udruženja osoba sa invaliditetom

Obavještavamo udruženja osoba sa invaliditetom sa područja općine Banovići da je Federalno Ministarstvo rada i socijalne politike  raspisalo Javni poziv za raspodjelu sredstava udruženjima osoba sa invaliditetom utvrđenim Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, od 08.04.2021. godine.

Svrha Programa finansiranog sredstvima iz navedenog Tekućeg transfera je stvaranje uslova za funkcionisanje saveza/udruženja osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata u cilju njihovog osnaživanja u zastupanju intersa ove populacije u toku 2021. godine.

Pravo učešća imaju savezi/udruženja  osoba sa invaliditetom, koji su registrovani za rad sa osobama sa invaliditetom i civilnim žrtvama rata na nivou Federacije BiH, i koji ispunjavaju opće i posebne kriterije utvrđene Programom utroška.

Cijeli tekst Javnog poziva nalazi se na ewb stranici Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike : www.fmrsp.gov.ba.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog poziva.

Obavještenje za organizacije / udruženja

Svjesni činjenica da je kvaliteta okoliša ključna za zdravlje svih nas, odnosno naš odnos prema njoj, Alma Ras je odlučila pokrenuti eko projekat koji će imati pozitivan učinak na kompletnu društvenu zajednicu. Ova kompanija podržat će udruženje koje ima društveno korisu ideju, te onaj projekat koji odabere, u potpunosti će finansirati. Prednost će imati ona udruženja čije ideje budu održive i s dugoročnijim pozitivnim efektom.

„Pozivaju se sve zainteresovane organizacije/udruženja da prijave svoje projekte, a rok za prijavu je 10. maja. 2021. godine. Formular možete pronaći ovdje ili na Alma Ras web stranici, a ispunjene prijave pošaljite na email adresu: [email protected] na kojoj također možete dobiti informacije koje su vam poterebne za prijavu“, saopštili su iz ove kompanije

Obavještenje za nevladine organizacije, startupe i socijalna preduzeća

Grant program Fondacije DraperRichardsKaplan

Rok: kontinuirano

Fondacija DraperRichardsKaplan (DRK) kontinuirano ima otvoren poziv za projektne prijedloge za program bespovratnih sredstava kako bi podržala poduzetnika i preduzeća koja stvaraju promjenu transformacijske paradigme kako bi se suštinski riješila hitnih društvenih problema koji utiču na živote ljudi.

Worls Summit Awards: Promovisanje lokalnih digitalnih inovacija sa velikim uticajem na

unapređenje društva

Rok: 30. septembar 2021. godine

Nominacije za dodjelu nagrada za World Summit Awards 2021. za promociju lokalnih digitalnih inovacija s velikim uticajem na poboljšanje društva su ternutno otvorene.

UNWTO-ovo globalno takmičenje za pokretanje ruralnog turizma

Rok: 1. juli 2021.godine

UNWTO poziva na Global Startup takmičenje za ruralni turizam kako bi se ubrzao ruralni razvoj kroz turizam.

Dobrotvorno poduzetništvo: Program inkubacije koji nudi finansiranje od 20.000 do

100.000 američkih dolara

Rok: 15. april 2021. godine

Dobrotvorno poduzetništvo trenutno prihvata prijave za Program inkubacije za 2021. godinu.

Sljedeći dvomjesečni Program inkubacije trajat će od 28. juna do 27. augusta 2021. godine.

WE Empower UN SDG Challange 2021

Rok: 15. april 2021. godine

WE Empower UN SDG Cnallange 2021 prihvata prijave za 2021. godinu. WE Empower UN SDG Challenge  prvo je svojevrsno takmičenje za žene socijalne poduzetnice koje unapređuju UN-ove ciljeve održivog razvoja i nadahnjuju čitave zajednice da djeluju u stvaranju svijeta kakav žele do 2030. godine.

Hellotomorrow Global Challenge: 1. nagrada 100 000 $, 2. nagrada 30 000 $, 3. nagrada 20 000

Rok: 18. juni 2021. godine

Global Challenge je poznato međunarodno startup takmičenje koje Hellotomorrow organizira od 2014. godine. Kreirano je na jedinstven način kako bi odgovorilo na potrebe ranih faza tehnoloških startupa u svim industrijama.

PursuitIncubator Program for SociallyInnovative Product

Rok: 18. juli 2021. godine

Because Internacional prihvata prijave za svoj Program PursuitIncubator, koji je osmišljen kako bi pomogao poduzetnicima da podignu svoje inovativne proizvode na viši nivo.