Obavještenje JP “Komunalno” – Odlaganje kurbanskog otpada na gradskoj deponiji

Iz JP “Komunalno” d.o.o. Banovići obavještavaju sve one koji će vršiti klanje kurbana na privatnim imanjima, da odlaganje nusproizvoda u kontejnere komunalnog otpada, kao i odbacivanje u okoliš je zakonom zabranjeno i sankcioniše se u skladu sa Zakonom o veterinarstvu BiH, te da bi spriječili neželjene posljedice, JP Komunalno je izvršilo kopanje jame za kurbanski otpad na području gradske deponije na vidno obilježenom mjestu.

Mole se građani da budu savjesni.